Clean Cluster

Udvikling Fyn er medlem af Clean Cluster, og vores partner i forhold til nationale og internationalt udviklings- og samarbejdsprojekter.

Indenfor affalds-og ressouceområdet arbejder CLEAN for tiden med nedenstående projekter.

Coolsweep

Projektet støtter internationale forskningsbaserede partnerskaber inden for affald-til-energi. Formålet er at udvikle metoder til at udnytte affald som materiale til bæredygtig energiproduktion f.eks. gennem forbrænding eller produktion af biogas eller biofuel.

Projektet er etableret på tværs af seks lande; Italien, Østrig, Spanien, Letland, Norge og Danmark. 

Læs mere om Coolsweep-projektet

Deltag på Waste-to-Energy konference 21.-22. Oktober i København

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald via udbud

For at styrke udviklingen af nye innovative metoder for nedrivning og renovering af bygge- og anlægsaffald tager CLEAN initiativ til at gennemføre en innovativ udbudsproces og en konkurrence om nye ideer.

I dette projekt har CLEAN udbudt en kombineret nedrivning- og renoveringsopgave til to danske kommune med det formål at øge innovationen i opgaveløsningen. Udbuddet af disse opgaver sker efter reglerne om konkurrencepræget dialog.

Danmark har en høj genbrugsrate (90%) på byggeaffald. Genanvendelsen minder dog i høj grad om deponering, og byggeaffaldet anvendes i høj grad anvendes som fyld til støjvolde eller underlag til veje.

Læs mere om projektet her

Plastmængder i landets kommuner

Såfremt ressourcestrategien mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet skal nås, er det nødvendigt, at endnu flere kommuner indfører husstandsindsamling af plast i fremtiden.

Formålet med dette projektet er at skabe et validt datagrundlag for mængder og fraktioner af reelt indsamlet husholdningsplast i landets kommuner, samt at udvikle et benchmarking værktøj for kommunernes indsamlingsordninger. 

Projektets mål er at fremme vidensdeling og erfaringsudveksling mellem landets kommuner i forhold til indsamling og sortering af husholdningsplast. Det er hensigten, at videregive erfaringer og ideer til inspiration. I undersøgelsen præsenteres de oplysninger, der er indsamlet med henblik på, at andre selv kan drage egne konklusioner eller finde ideer i materialet.

Læs mere om projektet her

Rethink Ressources

Danske produktionsvirksomheder kan få hjælp til at vende fremtidig ressourceknaphed til en nutidig konkurrencefordel hos innovationscenteret RETHINK RESOURCES.

Centeret tilbyder rådgivning indenfor:

  • Design af produkter og produktanalyse
  • Produktionsmetoder, der sikrer lille produktionsspild og høj materialegenanvendelse
  • Logistik og tracking i forbindelse med produktion, distribution og retursystemer
  • Indgående kendskab til materialer og affaldsstrømme
  • Afsætningsmuligheder og kvalitetskrav for udsorterede materialer
  • Opbygning af forretningsmodeller omkring produkter og services, der sikrer en sund cirkulær økonomi, hvor både miljøet og virksomhedernes økonomi er vindere.

Læs mere om projektet her