Overnatningsstatistik

Her finder du udviklingen i antal overnatninger for hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrehjem og lystbådehavne på Fyn.

Udviklingen udregnes i procentvis vækst fra forrige år til år til dato. Overnatningstallene indeholder både overnatningstal for danske og udenlandske overnatninger. De udenlandske tal er desuden udspecificerede efter de største markeder: Holland, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland.

Overnatningstallene bliver jævnligt opdateret og genereres ud fra tal fra Danmarks Statistik.

Overnatningstal november

November måned følger generelt set den tendens som har vist sig igennem hele 2016. Antallet af overnatninger på Fyn er steget ift. 2015. Dette er dog ikke en tendens som kun ses ift. 2015. November måned har år for år (siden 2011) vist et stigende antal overnatninger på Fyn. Set ift. 2011 har der været en positiv udvikling på 32 % i november måned eller knap 22.700 overnatninger. Meget af denne udvikling kan tilskrives hotelovernatninger som ligeledes er registreret for en stigning på over 30%. Væksten i november skyldtes først og fremmest de danske turister som i 2016 har booket 8% flere overnatninger end i november 2015. Få overblikket over overnatninger på Fyn i november.

 

Overnatningstal oktober
Overnatninger på Fyn og øerne (jan-juli)

De fynske overnatningstal for oktober er landet fra Danmarks Statistik. Daniel Kargaard Svendsen, som er ansvarlig for den strategiske markedsindsigt i Destination Fyn Klyngen, fremhæver oktober som en fin måned med fremgang på 2,8%. Ser man på tallene i et længere perspektiv, er Fyn i oktober gået frem med 28,5%-point fra 2011 til nu. Der kan være flere faktorer bag dette, som f.eks. fremgang i møder og konferencer, men tendensen peger i retning af, at vi er ved at udvide sæsonen, siger Daniel.

Se slides med udspecificeringer af overnatningstallene (pdf).

*Destination Fyn Klyngen gør opmærksom på, at Danmarks Statistiks tal er minimumstal. Det betyder at tallene ikke inkluderer private overnatningsformer som f.eks. Airbnb, feriehusovernatninger, hoteller vandrehjem, feriecentre med under 40 senge, campingpladser under 75 enheder og lystbådehavne (frivillig indberetning i månederne maj-september). Kilde: Danmarks Statistik.

 

Resultat for fynsk turisme 2015Resultat for fynsk turisme 2015

3,62 mio. overnatninger på Fyn er resultatet for turismeåret 2015.

Resultatet for 2015 indebærer 7% flere overnatninger på Fyn i forhold til året før, svarende til hele 249.561 overnatninger.

Fremgangen på Fyn ligger 2% point over landsgennemsnittet, som har en fremgang på 5%.

Se resultatet for fynsk turisme 2015 her.

Fremgang i de fynske overnatninger Overnatninger Fyn januar-oktober 2015

I jan-oktober blev der registreret 2.488.016 overnatninger på Fyn, en udvikling på 4,4% i forhold til samme periode 2014. Udenlandske overnatninger har haft en flot frem gang på 68.255 flere overnatninger end i 2014, hvilket giver en stigning på 14%.

De danske overnatninger er gået frem med 1,9%.

Se overnatninger på Fyn januar-oktober 2015 her.

Fyn vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger

/sites/default/files/images/destination fyn overnatninger jan-sept 2015

Fyn er den landsdel i Danmark, der år til dato har oplevet størst vækst i antallet af overnattende udenlandske turister. Hele 14% flere udenlandske overnattende gæster, holdte ferie på Fyn i perioden januar til august 2015, end samme periode 2014.

Se overnatninger på Fyn januar-september 2015.

Fyn i front: 100.000 flere overnatninger til FynSe overnatninger på Fyn januar-august 2015

Fyn er med en stigning på 15% i antallet af udenlandske overnatninger, den landsdel i Danmark, der i perioden jan-august 2015 har oplevet størst vækst i antallet af overnattende udenlandske turister. Danske overnatninger er på niveau med landsgennemsnittet med 2% vækst. Tilsammen betyder tilstrømningen af turister til Fyn, at mere end 100.000 flere overnatninger har fundet sted på Fyn i årets første 8 måneder i forhold til samme periode sidste år.

-Vi kan kun glæde os over, at vi ser en fremgang på de markeder, vi prioriterer, siger Henrik Neelmeyer, som er formand for Destination Fyn Klyngen. Særligt på marked Tyskland og Norge ser vi vækstrater på 13,2% og 15,5%, mens landsgennemsnittet vækster med henholdsvis 5% og 4% på tyske og norske overnatninger. Derudover begynder vi at se kraftig vækst fra Kina, især når det gælder dagsbesøgende.

-At flere ferieturister, turister med specielle interesser og mødearrangører vælger Fyn som rejsemål er selvfølgelig udtryk for et marked i generel vækst. Men udviklingen dokumenterer også, at Fyn - på trods af et ekstremt konkurrencepræget marked - har kvaliteter, som tiltrækker forskellige målgrupper til destinationen og rent faktisk vinder markedsandele. Fyn har momentum, og nu skal alle sejl sættes for at vi kan høste det fulde udbytte, siger Henrik Neelmeyer.

Se overnatninger på Fyn januar-august 2015.

Destination Fyn i top af danske destinationer med
Se overnatninger på Fyn jan-juli 2015 stor tilstrømning af udenlandske turister

Se fremgangen i fynske overnatninger – for hele Fyn og for hver af Destiantion Fyn kommuner.
Du kan se overnatningstal for alle danske destinationer her: Destinationsmonitor

Se overnatninger på Fyn jan-juli 2015.

Fyn – meget mere end en sommerdestination Destination Fyn overnatningstal januar-april 2015

Stærk fremgang på 10% i fynske overnatninger i årets første fire måneder  viser destinationens styrke som helårsdestination, og placerer Fyn i top 5 over danske destinationer med størst stigning i overnatninger.

Særligt udenlandske overnatninger med en stigning på hele 54% , har medvirket til fremgangen, mens danske overnatninger er gået 5,2% frem. I nærmarkederne er den største stigning at spore i  svenske 13,4% og tyske 7,4% overnatninger samt Storbritannien 3,6%. Fjernmarkederne Kina, Japan og USA bidrager også positivt til stigningen.

Se rapporten over jan-april 2015 her.

Fyn i fremgang for tredje år i trækDestination Fyn overnatningstal 2014

3,4 mio. turister besøgte Fyn i 2014, og genererede en omsætning på 4,8 mia. kr.

163.777 flere turister overnattede på Fyn i forhold til året før, hvilket udgør en fremgang på 5,1%, der ligger på niveau med den gennemsnitlige fremgang i dansk turisme på 5%.

Se markeder og overnatningformer i fremgang her.

Overnatningstal for Fyn 2013-2014Overnatningstal Fyn 2014

Fremgang i overnatninger på Fyn. Fyn har haft en flot fremgang på 4% i overnattende gæster i 2014 i forhold til 2013. Hele 2,53 mio. gæster overnattede på Fyn, hvilket er knapt 100.000 flere end i 2013.  Fremgangen skyldes både øget antal danske overnatninger, der steg med 3,4% og særligt er de udenlandske overnatninger gået 6,4 % frem.

Se mere om overnatningstallene her

Læs mere om aktuel udvikling i turisme her:

Aktuel udvikling i turismen

Se udviklingen i overnatninger  for Destination Fyn og øvrige danske destinationer her:
Destinationsmonitor november 2014

Flot sommersæson med 5,4 % stigning i overnattende gæster. Overnatningstal Fyn sommer 2014

I perioden januar til august 2014 har knap 2,1 mio. gæster overnattet på Fyn - en stigning på 4% i forhold til samme periode sidste år. 

Rettes blikket på sommerperioden (juni, juli og august) har Fyn haft mere end 75.000 overnattende gæster i forhold til sidste år, en stigning på 5,4%.

De tyske gæster har haft 1,3% flere overnatninger end i sommeren sidste år. Stigningen udgøres derudover af danske (5,5%), norske (10%), hollandske (6%) og overnatninger, mens der har været færre svenske, italienske, japanske og kinesiske overnatninger. Se mere her:

Overnatningsstatistik Fyn for sommeren 2014.

Fin fremgang for Fyn første halvår 2014. Vækst på 4 %Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Totalt har vi oplevet en fremgang på lidt over 4%. Dette skyldes især en fremgang i antallet af danske overnatninger på knap 5%. Nordmændene har været flittige gæster i årets første halve år og er vokset med over 20%. 

Hent PDF rapport med hele overnatningsstatistikken 1H 2014.


Fyn oplevede en vækst i overnatninger på 2,75% fra 2012 til 2013. Overnatningsstatistik for Fyn 2013

Fremgangen for marked Danmark var på 2,5% og hele 4,7% på udenlandske overnatninger. Størst procentuel vækst ses på markederne Kina, Storbritannien og Sverige med hhv. 37,7%, 23,5% og 20,4%. Det skal dog bemærkes at Kineserne stadig kun udgør 1/4% af de udenlandske overnatninger på Fyn.

Download overnatningsstatistik for Fyn 2013 (excel-fil)