Om Destination Fyn Klyngen

Destination Fyn Klyngen samler udviklingsorienterede og investeringsvillige fynske turismevirksomheder i et strategisk partnerskab.

Hvad er Destination Fyn Klyngen?

Destination Fyn Klyngen er et strategisk og forpligtende partnerskab, for kommercielle aktører på Fyn.

Formålet med klyngen er at samle innovative, udviklingsorienterede og investeringsvillige fynske turismevirksomheder i et strategisk partnerskab.

Destination Fyn Klyngen skal arbejde målrettet på at flytte turismen på Fyn til en vækstrate som er højere end landsgennemsnittet og positionere Fyn blandt de tre hurtigst voksende destinationer i Danmark.

Hent folderen omkring Destination Fyn Klyngen her (pdf)

Hvad satser vi på?

I Destination Fyn Klyngen arbejder vi med tre prioriterede, målgruppefokuserede værdikæder:

  • H.C. Andersen – det eventyrlige Fyn, global attraktionskraft
  • Det gode liv – par og familier på aktiv livsnyderferie, europæisk attraktionskraft
  • Mødemarkedet – Fyn som nr. 2 møde- og konferencested i Danmark – efter København, national attraktionskraft

Måden hvorpå vi arbejder i klyngen, er baseret på business cases, der ud fra strategisk markedsindsigt og estimerede effekter skal danne et velfunderet grundlag for beslutninger om initiativer og satsninger i klyngen, der træffes af Styre- og investorgruppen.

Hvem tegner den fynske turisme og sætter kursen?

Destination Fyns Styre- og investorgruppe træffer de overordnede strategiske valg for Destination Fyns Klyngens indsatser og står i spidsen for Destination Fyn Klyngen.

Destination Fyn Klyngens Styregruppe

- Henrik Neelmeyer, Egeskov - formand
- Claus F. Hansen, NYBORG STRAND
- Lone Weidemann, Odense Bys Museer (ej på foto)
- Jens Odgaard Olsson, Odense ZOO
- Torben Jersild, Feriepartner/MOB
- Per Blåbjerg, CampOne
- Tina Fogh Aagaard, Naturturisme I/S

Klyngen er forankret i Udvikling Fyn - Destination Fyn, der står for eksekvering og fremdrift i klyngen, med 9 medarbejdere, der står klar som sparringspart for medlemsvirksomhederne inden for følgende indsatser:

  • Strategi og forretningsudvikling – Stærk indsigt i markedsdata, trends og politiske vækstinitiativer
  • Markedskommunikation og PR – Slagkraftige kampagner, udbygning af brandet Eventyret Fyn og intensiveret PR-indsats
  • Konceptualisering af oplevelser – Samle og udvikle oplevelsesprodukter, der har vækstpotentiale.
  • Digitalt værtskab – Samlet digital indgang til Fyn, der sikre det bedste indhold, der fastholder og konverterer i en samlet fynsk fortælling

Hvordan melder jeg mig ind?
Læs mere om partnerskab af Destination Fyn Klyngen eller send en mail til gmho[at]udviklingfyn[dot]dk, så sørger vi for tilmedling til partnerskabet og sende et girokort for kontingent. 

Se partnerne i Destination Fyn Klyngen her.

Hent årsfolderen for Destination Fyn Klyngen her

Handout til Årskonferencen 2016