Turismens økonomiske betydning på Fyn

Positiv udvikling i den fynske turisme.

Turismeøkonomiske nøgletal for Destination Fyn 2016

Turisterne på Fyn brugte i 2014 for i alt 5,8 mia. kr. i løbet af deres ophold på destinationen og foretog over 3,6 mio. registrerede overnatninger i 2015. Inklusiv afledte effekter skabte turismeforbruget 3,4 mia. kr. i værditilvækst, 2,4 mia. kr. i skatteindtægter og godt 7.100 job i 2014. Turismen står bag 3,0 pct. af al værditilvækst og 3,4 pct. af alle job på Fyn.

Turismeforbruget har positiv betydning for den økonomiske aktivitet. Når Fyn opnår én million kroner i turismeforbrug, er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter: 1,22 job (årsværk), 580.000 kr. i værditilvækst og skatteindtægter på 410.000 kr.

Hent den fulde rapport her:
Turismens økonomiske betydning på Fyn (TØBBE 16) >>

Turismens økonomiske betydning for Destination Fyn 2014

Rapporten turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 (udarbejdet okt. 2014) viser et flot resultat for den fynske turisme, med 3,2 mio. kommercielle overnatninger, en omsætning på knap 5,7 mia. kr., der inklusive afledte effekter har skabt en værditilvækst på 2,9 mia. kr.. Desuden, har turismen skabt over 9.000 job på Fyn og øerne. Alt sammen resultater, der er bedre end for året 2011.

Størstedelen af turismeforbruget (76 pct.) stammer fra danske turister. Af udenlandske turister, tiltrækker Fyn flest tyskere, der står for 8 pct. af det samlede turismeforbrug på Fyn, efterfulgt af normænd, der leverer 4 pct. af turismeforbruget.  

En stor del af Fyns samlede turismeforbrug - på hele 42 pct. kommer med forretningsturisme, enten som hotelovernatninger eller endagsbesøg.  

Hent den fulde rapport her:
Turismens økonomiske betydning på Fyn (TØBBE 14) >>

Turismens økonomiske betydning for Destination Fyn 2013

"Tøbbe-analysen" fra VisitDenmark udgives ca. hvert 2. år og ser på overnatninger, turisternes forbrug og nationalitetssammensætninger.

Det er interessant læsning. Vidste du for eksempel at:

  •     Turisterne på Fyn, Langeland og Ærø brugte for over 5 mia kr. i 2011.
  •     Fyn, Langeland og Ærø havde over 3 mio overnatninger i 2012.
  •     Turismeforbruget skabet knap 2,7 mia kr. i værditilvækst og 1,8 mia kr. i skatteindtægter.
  •     Danske turister udgør ca. 75% af turismeforbruget

Alt dette, og meget, meget andet kan du læse mere om i analysen her:
Turismens økonomiske betydning for Destination Fyn (TØBBE 13) >>