Destination Fyn

  • Her kan du få et indblik i den seneste udvikling, udvalgte publikationer samt nyheder, der kan guide dig i planlægningen af turismeaktiviteter.
  • Destination Fyn sætter sig i førersædet for en koordineret indsats, som skal samle, inspirere og motivere det fynske turisterhverv i et klynge-samarbejde.
  • Eventyret Fyn - Et brand for Fyn som favner eventyret i en magisk og samtidig moderne fortælling.
  • Destination Fyn har til opgave at udvikle og markedsføre Fyn som rejsemål og gøre øen kendt som eventyrets Ø.
  • Udvikling Fyn - Destination Fyn

Destination Fyn

Turisme er et vigtigt forretnings- og vækstområde for Fyn, Langeland og Ærø. Det fynske turisterhverv omsætter samlet for 5,4 milliarder kroner årligt og repræsenterer over 3,2 mio. registrerede overnatninger. Inklusiv afledte effekter skaber turismeforbruget knap 2,7 mia. kr. i værditilvækst, 1,8 mia. kr. i skatteindtægter og godt 9.300 job i de 10 fynske kommuner. (Kilde: Turismens økonomiske betydning for Destination Fyn, VisitDenmark, 2013)

Bag de markante nøgletal ligger ikke blot en vigtig erhvervsmæssig forretning for Fyn, men også et produkt, der bygger på prisbelønnede attraktioner, kulturoplevelser, forretningsrelationer, politiske møder og videnskabelige konferencer, som giver Fyn national og international synlighed og relevans.

Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode forudsætninger for at få sin andel af væksten. I tæt partnerskab med kommercielle fynske aktører inden for oplevelsesindustrien sætter Udvikling Fyn fynske styrkepositioner i spil og arbejder gennem målrettede business cases på at omsætte vækstpotentialet til konkret forretning for de deltagende virksomheder inden for både ferie- og mødemarkedet.

Vores vision for Fyn

Udvikling Fyns vision er, at Fyn skal være Nordeuropas foretrukne destination for aktive livsnydere, der rejser efter følelsen af at opleve nye eventyr et autentisk sted, hvor der er trygt og hyggeligt. Fyns kvalitetsoplevelser langs kyster, i øhavet og i købstæderne er en ferie værd i en stor del af året. Det er her det sjove eventyr væk fra hverdagen begynder. (Kilde: ”DMO på Fynsk – forretnings- og organisationsplan for Destination Fyn efter 2014”, maj 2014) 

Kontakt os og hør nærmere

Vi har erfaring med at arbejde med det fynske turisterhverv, og vi vil gerne i dialog med flere fynske turismeaktører. Så kontakt os og hør hvilke muligheder Destination Fyn har for din virksomhed/attraktion/organisation.

Kontakt Destination Fyn