Destination Fyn Klyngen

 • Her kan du få et indblik i den seneste udvikling, udvalgte publikationer samt nyheder, der kan guide dig i planlægningen af turismeaktiviteter.
 • Som partner i Destination Fyn Klyngen har du mulighed for at være med i partnerskabets indsatser, som kan øge dit salg på udvalgte markeder.
 • Destination Fyn Klyngen sætter sig i førersædet for en koordineret indsats, som skal samle, inspirere og motivere det fynske turisterhverv.
 • Eventyret Fyn - Et brand for Fyn som favner eventyret i en magisk og samtidig moderne fortælling.
 • Destination Fyn Klyngen samler udviklingsorienterede og investeringsvillige fynske turismevirksomheder i et strategisk partnerskab.
 • Velkommen til eventyrets ø, hvor nye oplevelser venter dig bag hver en bakketop.

Fynsk turisme og oplevelsesøkonomi

Turisme og oplevelsesøkonomi er et vigtigt forretnings- og vækstområde for Fyn, Langeland og Ærø. Det fynske turisterhverv omsætter samlet for 5,7 milliarder kroner årligt og repræsenterer over 3,5 mio. registrerede overnatninger. Inklusiv afledte effekter skaber turismeforbruget knap 2,9 mia. kr. i værditilvækst, 2,2 mia. kr. i skatteindtægter og over 9.000 jobs i de 10 fynske kommuner.

Bag de markante nøgletal ligger ikke blot en vigtig erhvervsmæssig forretning for Fyn, men også et produkt, der bygger på prisbelønnede attraktioner, kulturoplevelser, forretningsrelationer, politiske møder og videnskabelige konferencer, som giver Fyn national og international synlighed og relevans.

Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode forudsætninger for at få sin andel af væksten. I tæt partnerskab med de fynske kommuner og over 100 kommercielle aktører i Destination Fyn Klyngen sætter Udvikling Fyn fynske styrkepositioner i spil og arbejder gennem målrettede projekter på at skabe værdi for Fyn og for vores samarbejdspartnere inden for oplevelsesindustrien.

Vores vision og ambition for Fyn

I tæt samspil med virksomhederne i Destination Fyn Klyngen arbejder vi målrettet ud fra visionen:

”Fyn, Langeland og Ærø er Nordeuropas foretrukne destination for aktive livsnydere, der rejser efter følelsen af at opleve nye eventyr både arbejdsmæssigt til møder/konferencer og privat til ferier. Følelsen af at være til stede i nuet. Være i det autentiske. Opbyg­ge nærværende relationer. Fyns kvalitetsoplevelser på konferen­cesteder, langs kyster, i øhavet og i byen er et besøg værd hele året.”

Partnerskabets ambition er, at Fyn, Langeland og Ærø årligt præsterer en vækstrate som samlet set er højere end landsgennemsnittet - og at Destination Fyn hvert år er blandt de tre hurtigst voksende destinationer i Danmark målt på procentuel vækst i antallet af registrerede overnatninger.

Vores indsatsområder

Udvikling Fyn ønsker at være det fynske turisterhvervs foretrukne strategiske samarbejdspartner og katalysator for innovative og målstyrede indsatser der skaber vækst på Fyn, Langeland og Ærø og forretning for virksomhederne i Destination Fyn Klyngen. Med den fælles fynske brandplatform Eventyret Fyn som udviklings- og kommunikationsramme fokuserer vi vores indsats på 5 områder: 

 • Forretningsudvikling
 • Værdikædeudvikling
 • Markedskommunikation & PR
 • Digitalt værtskab
 • Strategisk markedsindsigt 

Vigtigst af alt skal der være kort vej fra den gode idé til det konkrete projekt, som skaber værdi for Fyn og for vores samarbejdspartnere.

Invitation til samarbejde

Udvikling Fyn er indgangen for alle innovative, samarbejdsvillige og vækstorienterede fynske virksomheder.

Har du spørgsmål til hvordan din virksomhed bliver en del af det fynske turismesamarbejde, er du altid meget velkommen til kontakte Destination Fyn Klyngen.

Vi glæder os til samarbejdet.