Bæredygtigt Byggeri

Udvikling Fyn vil stimulere efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og skabe vækst og arbejdspladser hos de fynske virksomheder, som leverer løsninger på området.

Fynske virksomheder kan i vid udstrækning levere bæredygtige byggerier, ikke mindst fordi de gennem netværket MiljøForum Fyn Byggeri i en årrække har opbygget viden og kompetencer.

Men de bæredygtige løsninger kommer ikke automatisk i spil, når byggeopgaverne bydes ud. Derfor sætter vi dette område på dagsordenen og støtter referenceprojekter, hvor virksomheder kan afprøve produkter og ydelser, til gavn for konkurrenceevnen i nationale og internationle projekter. 

Hvem henvender indsatsen sig til?

Udvikling Fyn vil stimulere efterspørgslen hos kommuner og almennyttige boligselskaber, men vi arbejder også med private bygherrer.

Vi henvender os til rådgivere, arkitekter, producenter og leverandører som har bæredygtige løsninger der kan bringes i anvendelse både renoveringsopgaver og nybyggeri.

Hvordan gør vi?

For at fremme bæredygtige løsninger, arbejder vi for at tilskynde bygherre til at bygge efter bæredygtige principper, og for at få bygherrer og leverandører i en tidlig dialog inden opgaverne bydes ud.

Endvidere tilskynder vi leverandører af produkter og ydelser til at melde sig ind i netværket MiljøForum Fyn–Byggeri og derigennem få viden om bæredygtige løsninger og hvordan man som rådgiver eller leverandør får bæredygtighed integreret i byggeprocessen.

Vi afdækker markedet for potentielle muligheder for bæredygtige løsninger og afsøger, om der er basis for at hjælpe fynske virksomheder med at udvide deres forretningsområde og/eller at tiltrække nye virksomheder til Fyn.

Vi samarbejder med miljø- og erhvervsnetværket MiljøForum Fyn - Byggeri. MiljøForum Fyn er aktive i udbredelsen af den nationale ordning for certificering af bæredygtige byggerier - DGNB-ordningen.

Læs mere om samme emne