Energi

  • Partnerskabet EFFEKTIV ENERGI viser at mindre virksomheder kan spare op til 30% af energi-forbruget, hvis de vælger at investere i energibesparende løsninger.
  • Nye samarbejder skal udnytte virksomheders overskudsvarme og øge efterspørgslen efter services og løsninger til varme- og kulde genindvinding.