Totaløkonomi

Udvikling Fyn sætter totaløkonomi på dagsordenen hos de fynske bygherrer. Målet er at skabe samarbejder via referenceprojekter på tværs af offentlige / semi-offentlige byggerier og virksomheder, så virksomheder udnytter potentialet for vækst.

Fynske virksomheder kan levere energieffektive løsninger, men løsningerne bringes ikke automatisk i spil, når byggeopgaverne sendes i udbud.  Ofte er der størst fokus på selve byggesummen og ikke på, hvad det efterfølgende koster at drive den.

Ideen om totaløkonomi i byggeriet er ellers oplagt: I stedet for blot byggesum skal man også se på driftsøkonomi som slid og energieffektivitet over en årrække for at se, hvad bygningen egentlig koster. 

Udvikling Fyn vil stimulere efterspørgslen efter energieffektive løsninger ved at sætte fokus på totaløkonomien i byggeprojekterne. Totaløkonomien for et byggeri omfatter både anskaffelsesprisen og omkostningerne i brugsperioden. Totaløkonomi i udbud giver derfor en helhedsbetragtning, så bygherre kan vælge den løsning, der på sigt er mest fordelagtig. 

Hvem henvender indsatsen sig til?

Indsatsen henvender sig primært til kommuner og almennyttige boligselskaber, men vi arbejder også med private bygherrer. Ligeså producenter, leverandører og installatører af energieffektive løsninger til renoveringsopgaver og nybyggeri.

Hvordan gør vi?

Energieffektiviseringer er på dagsordenen i mange kommuner og boligforeninger, og de ”lavthængende frugter” er de fleste steder plukket. Mange bygherrer står nu overfor større investeringer, og når den bedste og billigste løsning i anlæg og drift skal vælges, er der behov for at tænke anderledes. Udvikling Fyn sætter fokus på totaløkonomi i projekterne og skaber rammerne for en tidlig dialog mellem bygherre og leverandører.

Vi vil desuden sætte fokus på anvendelsen af digitale værktøjer i byggeriets faser, så bygherre, arkitekter, ingeniører og leverandører allerede før byggeriets start kan simulere og udvælge de bedste løsninger for projektet, eksempelvis når det gælder energiforbrug.

Hvis du vil vide mere

Kontakt forretningschef Christina Melvang eller forretningsudvikler Birgitte Junge.