Forretningsudvikling

Bygge- og anlægsbranchen er én af de største brancher på Fyn med mere end 38.000 ansatte i flere end 5.000 virksomheder. I de kommende år er der budgetteret med offentlige projekter i milliardklassen, som kan booste vækst og udvikling på området.

Offentlige investeringer har sat gang i byggeriet på Fyn og den stigende grad af urbanisering vil de kommende år drive væksten i den fynske byggebranche.

I den proces vil behovet for bæredygtige løsninger og efterspørgslen efter konceptbyggeri stige. Ligeledes vil renovering af eksisterende bygninger skærpe efterspørgslen efter arbejdskraft og efter løsninger inden for energi & miljø, indeklima, intelligent byggeri og proceseffektivt byggeri.

For virksomheder ligger der fortsat en betydelig gevinst ved at effektiviserer energi-forbruget og ikke mindst udnytte overskudsvarme fra produktioner og køleprocesser.

Med disse faktorer in mente har vi formuleret en strategisk ambition:

Fynske virksomheder skal kunne sælge og levere energieffektive, intelligente og bæredygtige løsninger til offentlige og private kunder og efterfølgende kunne skalerer leverancen i andre markeder.

 

Hvordan arbejder vi?

Udvikling Fyn arbejder med at stimulere efterspørgslen på løsninger til energieffektive, intelligente og bæredygtige byggerier og processer. Samtidig understøtter vi, at de fynske virksomheder udnytter deres potentiale for øget vækst via referenceprojekter.

Vi arbejder på tværs af virksomheder, offentlige parter og uddannelsesinstitutioner – men ikke 1:1 i forhold til enkelte virksomheder.

 Værdikæde for Energi og Byggeri

Byggebranchens værdikæde omfatter hele processen fra køb af jord til efterfølgende drift og vedligehold af en bygning. Gennem omfattende analyser har Udvikling Fyn afdækket, hvor i værdikæden man vil få størst effekt af en indsats.

Lige nu udgør store offentlige investeringer i Odense og de øvrige fynske kommuner et marked, som umiddelbart vil give vækst i branchen i den periode, hvor projekterne gennemføres. Men der bliver ikke nødvendigvis tale om en varig vækst, som fortsætter ud over perioden med de mange offentlige investeringer.

Derfor ser Udvikling Fyn store muligheder i at bruge projekterne som platforme for udvikling, innovation og test af nye produkter og processer, så virksomhederne efterfølgende kan konkurrere på nye markeder.  Flere analyser viser endvidere, at der er et meget stort potentiale for energirenovering i små og mellemstore virksomheder. 

 

Hvad betyder det for virksomhederne?

Udvikling Fyn arbejder på tværs af virksomheder. Det betyder, at virksomheder

  • Bliver sat i spil i forhold til nye samarbejdspartnere og nye kunder
  • Udvikler deres forretningsmuligheder
  • Får indblik i – og adgang til - nye markeder
  • Øger omsætningen 

Den fokuserede indsats betyder også, at der vil være virksomheder i den fynske byggebranche, som ikke umiddelbart er omfattet af Udvikling Fyns tilbud. Men alle er velkomne til at kontakte os, vi har et tæt samarbejde med de øvrige aktører, der arbejder på området.

 

Læs mere om vores indsatser her:

 

Hvem arbejder også med tilbud til den fynske byggebranche?

  • MiljøForum Fyn-Byggeri tilbyder netværk, værktøjer og faglig sparring indenfor bæredygtigt byggeri. Se mere på www.miljoforumfyn.dk
  • Byg-til.Vækst er en indsats på tværs af alle de fynske kommuner. Formålet er på at omskole og uddanne fynsk arbejdskraft på byggepladsen, mens der bygges. Kontakt: peter[at]bygtilvaekst[dot]dk
  • Væksthus Syddanmark har tilbud om vækstforløb til udvalgte virksomheder. Se mere på http://startvaekst.dk/vhsyddanmark.dk