Overskudsvarme

Nye samarbejder skal udnytte virksomheders overskudsvarme og øge efterspørgslen efter services og løsninger til varme- og kulde genindvinding.

Der er penge at spare, hvis virksomheder udnytter overskudsvarmen fra produktionen. En stor del af overskudsvarmen kan nemlig bruges til at sænke virksomhedens eget varmeforbrug, mens resten kan sælges til fjernvarmeforsyningen.

Bliver vi bedre til at udnytte overskudsvarmen skabes der også vækst og udvikling hos de virksomheder, der har teknologierne til at udnytte varmen.

Samtidig er det en gevinst for samfundet, da indsatsen styrker den fælles indsats for at nedbringe energiforbruget og dermed forbruget af fossile brændsler.

Hvem henvender indsatsen sig til?

Indsatsen henvender sig til virksomheder, der har et potentiale for at udnytte sin overskudsvarme, og til de virksomheder, der sælger produkter og services, der kan være med til at udnytte overskudsvarmen. Det kan være leverandører af varmevekslere, varmepumper, rørisolering, varmestyring samt vvs- og el-installatører.

Indsatsen henvender sig også til de lokale fjernvarmeselskaber, som kan aftage overskudsvarmen på fjernvarmenettet.

Hvordan gør vi?

Udvikling Fyn samarbejder lige nu med det det fælles kommunale samarbejde ”Energiplan Fyn” om en kortlægning af potentialet for overskudsvarme i udvalgte forsyningsområder, således at forsyningsselskaberne kan få et estimat over det samlede potentiale.

Kortlægningen vil vise, hvilke virksomheder der har overskudsvarme, hvordan den kan udnyttes og hvilken investering virksomheden/forsyningsselskabet skal foretage.

Når potentialet er kortlagt vil vi sammen med energiselskaber og leverandører af produkter og service udvikle en model for, hvordan vi implementerer så mange rentable projekter som muligt.

Virksomheder, som gerne vil være med, er derfor meget velkomne til at henvende sig til Udvikling Fyn.