Søg støtte fra idrætspuljen

Sport Event Fyn modtager årligt midler fra Kulturregion Fyn, som bl.a. skal bruges på tilskud til forskellige events, arrangementer og talentudvikling på Fyn; den såkaldte Idrætspulje.

Støtteområder
Der kan ansøges om tilskud til følgende nedenstående indsatsområder:
1) Sportevents
2) Talentudvikling i fynske foreninger/klubber, der driver og varetager regionale kraftcenteraktiviteter

Sportevents
Indsatsområdet giver fynske idrætsforeninger/-klubber mulighed for at arrangere eller være medarrangør af store nationale eller internationale sportevents på seniorniveau, uden at skulle stå alene tilbage med en evt. stor økonomisk risiko. 
Følgende gør sig gældende ved indsatsområdet:

• Ansøgningen skal fremsendes af en forening/klub eller et specialforbund, som evt. er medarrangør
• En eventuel støtte tildeles foreningen/klubben eller evt. specialforbundet (efter aftale)
• Veletablerede og allerede velkonsoliderede events, der allerede på budgetstadiet er selvbærende og overskudsgivende, kan ikke komme i betragtning til støtte

Talentudvikling i fynske foreninger/klubber, der driver og varetager regionale kraftcenteraktiviteter.
Indsatsområdet giver fynske idrætsforeninger/-klubber mulighed for at have et udvidet talentudviklings miljø og set-up, som ligger ud over den daglige træning og samler talenterne fra hele regionen på tværs af foreningerne/klubberne.
Det er en forudsætning, at de regionale eller nationale forbund skal være involveret i kraftcenteraktiviteterne – enten økonomisk, organisatorisk, fagligt eller på anden relevant vis.

Følgende gør sig gældende ved indsatsområdet:

• Ansøgningen skal fremsendes af en forening/klub eller et regionalt/nationalt specialforbund
• En eventuel støtte tildeles foreningen/klubben eller det regionale/nationale specialforbund
• Aktiviteterne skal være forankret i en fynsk klub/forening og fortrinsvist foregå på Fyn
• Der skal hvert år fremsendes et revideret og særskilt regnskab for kraftcenteraktiviteterne, før en evt. støtte bliver udbetalt. Dvs. et klub-/forbundsregnskab godkendes kun, hvis kraftcenteraktiviteterne indgår som en selvstændig post/afdeling i det store regnskab.

Kontakt Sport Event Fyn for rådgivning og hjælp til afklaring om, hvorvidt en event er berettiget til støtte fra Idrætspuljen og hvordan ansøgningsprocessen forløber.