Strategisk markedsindsigt - det fynske fødevareerhverv

Fødevareerhvervet udgør – hvad angår arbejdspladser – en væsentlig del af det private erhvervsliv på Fyn og har derfor stor betydning for fynsk økonomi.

I 2014 var der ca. 24.000 personer beskæftiget inden for fødevareområdet på Fyn, hvilket svarer til 19 % af de private arbejdspladser (14% i DK). Fyn er dermed det område i Danmark, som har den næststørste beskæftigelse indenfor fødevareerhvervet set i forhold til antallet af private jobs, kun overgået med Region Nordjylland (19,4%).

Alt i alt findes der ca. 6500 virksomheder indenfor området, hvoraf primærproducenterne udgør over halvdelen af erhvervet, der af Food Fyn kategoriseres i følgende opdelinger: Primærproducenter, fremstillingserhverv, serviceerhverv og restaurationer.

Fødevareerhvervet på Fyn er kendetegnet ved en klar overrepræsentation af mindre virksomheder, gårdbutikker og det dyrkede frugt- og grøntareal, hvis man sammenligner med fødevareerhvervene i resten af regionerne i Danmark.
 
Hvad forbinder vi med fynske fødevarer?
Manglende fanebærere og en stor mangfoldighed af fynske fødevarer er måske årsagen til at forbrugeren har svært ved at sætte ord på hvad de forbinder med fynske fødevarer.

Ifølge en undersøgelse foretaget at A&B Analyse og MADE i februar-marts 2015, er nogle af de ord som forbrugeren associerer med fynske fødevarer rygeost, frugt, grønt, æbler, lokalt og godt. Hjælper man forbrugerne lidt på vej ved at bede dem koble en række betydninger til fynske fødevarer, mener de, at høj kvalitet, jordnært, godt håndværk og sundt er de begreber, der passer bedst på fynske fødevarer, og godt 1/3 af forbrugerne mener at det er en fordel eller klart en fordel, hvis en vare er dyrket eller produceret på Fyn. Til gengæld er fynske fødevarer ikke lig med gourmet, og de er ikke let tilgængelige.

For den gennemsnitlige forbruger er det vigtigere at varen er lokal, end at der er tale om en kendt mærkevare. Til sammenligning har det ikke den store betydning for detailhandlen om en vare er lokal, da kun ganske få produkter i sig selv er egnsbestemt. Afgørende for om varen kommer på hylden i detilhandlen er om produktet er i stand til at fortælle den gode historie.

Fynske fødevarers styrkepositioner
Der er med andre ord ingen fordomme at kæmpe imod, når det drejer sig om at profilere fynske fødevarer. Til gengæld er der heller ikke en masse imagemæssig medvind. Overrepræsentationen af mindre virksomheder og en mangeårig tradition af forædling af fødevarer den fynske fødevareklynge en mangfoldighed af kvalitetsprodukter, der kan fortælle den gode historie som detailhandlen efterspørger.

Udfordringer og muligheder
De sidste par år har beskæftigelsen indenfor fødevareområdet været faldende. Det skyldes blandt andet hård international konkurrence på baggrund af lavere produktionsomkostninger, manglende indtjening, effektivisering og outsourcing. Men med stigende global efterspørgsel på nordiske råvarer/fødevarer og øget fokus på lokale varer og høj kvalitet, er der gode muligheder for at skabe vækst og flere arbejdspladser på Fyn inden for fødevareerhvervet.

 

Læs mere om samme emne