De fem største energislugere

Vi har samlet erfaringer fra mere end 100 EnergiTjek. Få energikonsulenternes råd til at opnå et smartere energiforbrug og store besparelser.

 

1
Belysning
Mange virksomheder, produktions- og lagerhaller bliver i dag oplyst af lysstofrør. Skift til mere energieffektiv belysning og spar op til 70% på elregningen.
2
Pumper
Kun 50% af alle kedelanlæg har velfungerende energistyring. Ved at indføre tidsstyring eller anden form for automatisering af pumpe-, kedel- ventilations- og varmeanlæg, sikrer du, at energien kun bliver brugt, når det er nødvendigt.
3
Trykluft
Hele 95% af elforbruget til en trykluftkompressor er spild. Størstedelen af trykluften fosser ud gennem lækager i systemet. En simpel lækagesøsgning er billig og kan give store årlige besparelser.
4
Opvarmning
Fyrer I for gråspurvene, står portene ofte åbent, er hulmu­ren ikke isoleret, er varmen tændt i weekenden eller er taget utæt? Varmestyring og rørisolering kan sænke varmeregningen med 10-40%. Og overskudsvarme fra produktion kan i mange tilfælde sælges til den lokale fjernvarmeforsyning.
5
Adfærd
Inddrag alle medarbejdere i energi-effektiviseringen og lad dem komme med forslag til, hvor og hvordan I kan spare på energien. Øget opmærksomhed på energiforbruget hos alle i virksomheden og adfærdsændringer kan give store besparelser.

Læs mere om samme emne