MiljøForum Fyn

Jordens ressourcer er under pres. Hver dag bliver det tydeligere, at befolkningstilvækst og klimaforandringer skaber udfordringer for miljø og mennesker på vores klode. 

Efterspørgslen på bæredygtige løsninger vokser derfor globalt. Det betyder, at vækst og det at tage hensyn til miljøet er vokset fra at være hinandens modsætninger til at være hinandens forudsætninger: Bæredygtighed er i dag grundlaget for nye forretningsmuligheder og for vækst. Den erkendelse er hjertet i MiljøForum Fyn. 

Bæredygtighed og vækst er både vores udgangspunkt og vores sigte. Og som en del af Udvikling Fyn bruger vi bæredygtighed som løftestang for vækst og udvikling på Fyn. 

MiljøForum Fyn er et uvildigt forretningsforum for udvikling mellem virksomheder - og mellem virksomheder og myndigheder. Vi arbejder for at skabe nye løsninger og vækst baseret på energi-effektivisering, på at omdanne affald til nye produkter og på at bygge bæredygtigt. Samtidig er vi et medlemsnetværk, der hjælper virksomheder med systematisk miljø- og energiledelse. Og tage ansvar for en bæredygtig udvikling. 

Konkret tilbyder vi et professionelt netværk, kompetenceudvikling, værktøjer, innovation og forretningsudvikling i disse kerneområder. Alt sammen for at styrke konkurrenceevnen og skabe vækst. 

Vi tror på, at vi er mest attraktive, når vi til enhver tid sætter vores partners behov og muligheder i centrum. Og de ser os som en troværdig og kompetent katalysator med fokus på konkret handling og klare resultater. 

Vi kalder det bæredygtig forretning - til gavn for Fyn!

Læs mere om samme emne