Energieffektivisering i virksomheder

Partnerskabet EFFEKTIV ENERGI viser at mindre virksomheder kan spare op til 30% af energi-forbruget, hvis de vælger at investere i energibesparende løsninger.

Investeringer i energibesparende løsninger skaber vækst og udvikling hos leverandører og lokale håndværkere. Beregninger viser, at hvis alene de fynske produktionsvirksomheder vælger at investere i besparelser med tilbagebetalingstider på under 4 år vil det svare til mere end 400 arbejdspladser i ét år.

MiljøForum Fyn som en del af Udvikling Fyn står i spidsen for det fælles fynske forretningspartnerskab kaldet EFFEKTIV ENERGI, der skal øge energieffektivseringen hos de mindre virksomheder.

Formålet med partnerskabet er at: 

  1. styrke bundlinjen hos fynske virksomheder som følge af reducerede energiomkostninger.
  2. skabe vækst hos fynske leverandører af teknologier og service som følge af en større efterspørgsel.
  3. realisere flere energibesparelser med det formål at opfylde de fynske energiselskabers energisparemål.

Hvem henvender indsatsen sig til?

EFFEKTIV ENERGI henvender sig dels til virksomheder, der ønsker at spare på energien og til udbydere af energieffektive produkter og services. Det kan være leverandører af belysning, ventilationsanlæg, rørisolering, sensorer, software til energistyrings samt vvs- og el-installatører.

Hvordan gør vi?

Erfaringerne fra et tidligere projekt viser, at virksomheder implementerer flere energibesparelser, når der gennemføres en uvildig energiscreening, når der udarbejdes en energirapport med konkrete tilbud fra serviceleverandørerne, og når der tilbydes hjælp og vejledningn til at træffe den endelige beslutning om at sætte energiprojektet i gang.

Derfor har  vi udviklet en ny forretningsmodel, som bygger på tidligere erfaringer og etableret en ny partnerkreds med Energi Fyn, Fjernvarme Fyn, SEF A/S (tidligere Sydfyns Elforsyning) og Nature Energy samt de leverandører at produkter og services, som ønsker at gå med i et samarbejde om energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder.

Vær med i partnerskabet

Virksomheder, som ønsker at være med i partnerskabet er velkommen til at henvende sig og høre mere. Læs mere om partnerskabet her.

Bestil en energiscreening

Læs mere om den gratis energiscreening og hvad det kræver af virksomheden her.

Læs mere om samme emne