Ressourcer

  • Danmark (2013) har sat mål for at virksomheder genanvender flere affaldsfraktioner mere! Strategien bidrager til at skabe nye markedsmuligheder for systemer og teknologier, der gør virksomheder og samfund i stand til at nå målene.
  • Udvikling Fyn er medlem af Clean Cluster, og vores partner i forhold til nationale og internationalt udviklings- og samarbejdsprojekter.