Forretningsudvikling

Danmark (2013) har sat mål for at virksomheder genanvender flere affaldsfraktioner mere! Strategien bidrager til at skabe nye markedsmuligheder for systemer og teknologier, der gør virksomheder og samfund i stand til at nå målene.

Udvikling Fyn arbejder for at synliggøre markedsmulighederne for fynske virksomheder og skaber tværgående samarbejder, der udvikler og afprøver nye teknologier og services inden for ressource-optimering og genanvendelse, der har eksportpotentiale.

Ressourceoptimering er ligeledes et middel til bedre bundlinje internt i virksomhederne. En del af indsatsen vil derfor være rettet mod at hjælpe virksomheder til at nedbringe egne affaldsmængder, samt øge genanvendelsen af råvarer og egne spildprodukter.

Hvem henvender indsatsen sig til?

Indsatsen henvender sig til virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlig ejede selskaber i markedets værdikæde. Det vil sige:

  • Virksomheder der leverer udstyr til affalds- og ressourcesektoren, eller som arbejder med genvinding.
  • Offentligt ejede selskaber inden for affalds – og ressourcesektoren - og deres offentlige ejere.
  • Videninstitutioner – fx SDU, Dakofa, Teknologisk Institut og CLEAN Cluster

Hvordan gør vi?

Udvikling Fyn tilbyder en fælles og neutral platform for udvikling af samarbejdsprojekter på tværs af markedet og relevante partnere.

Vi opsøger aktivt forretningsudviklingsmulighederne og forbinder fynske virksomheder med relevante nationale og internationale klyngeaktiviteter.

Vi tilfører samarbejdet

  • Strategisk markedsindsigt
  • Viden om de fynske virksomheder
  • Viden om de fynske offentlige aktører
  • Viden om de nationale strategier
  • Viden om de relevante vidensmiljøer