FOMARS booster Fyns markedsføring med 2 mio. kr.

Torsdag 22. december 2016

Indsatsen på det tyske, norske og kinesiske marked får i 2017 en ekstra saltvandsindsprøjtning i form af medfinansiering på 30% fra FOMARS. -Den regionale støtte forstærker vores muligheder for at sikre en fynsk synlighed på vores vigtigste markeder i 2017, siger Thomas Kastrup, som er forretningschef i Destination Fyn Klyngen. -Det er kun muligt at komme op på dette niveau, fordi det fynske turismeerhverv står sammen og er villige til i fortsat stigende grad at pulje ressourcerne i fælles fremstød.

-Det er stærkt, at vi nu er så langt, at vi kan rejse den fornødne medfinansiering på hele tre internationale markeder. Det betyder konkret, at vi har mulighed for at lægge et godt markedstryk og øge vores forventninger til effektskabelsen. De tre kampagner skal samlet set medvirke til at skabe en omsætningsfremgang på min. 40 mio. kr. i 2017.

Vi vil gerne kvittere for opbakningen og takke de virksomheder, som er med til at gøre det muligt, siger Thomas Kastrup. Din virksomhed kan fortsat nå at være med i 2017. Læs mere om, hvordan din virksomhed kan få værdi ud af indsatserne på de forskellige markeder

Tyskland 
Norge
Kina  

Fakta om FOMARS

Foreningens formål er at understøtte projekter, der bidrager til turismetiltrækning i Region Syddanmark. Forudsætningen for at opnå medfinansiering er bl.a. at man som destination kan tilvejebringe en egenfinansiering på 0,5 mio. kr. og at projektet er rettet mod et internationalt marked.

Læs mere om FOMARS 

 

Læs mere om samme emne