Infomøde: Deltag i forretningsudviklingsforløb særligt for campingpladser

Torsdag 02. februar 2017
Sammen med Dansk Kyst og Naturturisme afholder Destination Fyn Klyngen et infomøde om et nyt acceleratorprogram for campingpladser, som gerne vil forbedre deres vækstmuligheder.

Mødet foregår mandag den 20. februar kl. 13.00-15.00 i Forskerparken i Odense. Læs mere om acceleratorprogrammet.

Tilmeld dig infomødet hos Anne-Mette Sørensen senest den 16. februar. Tilmeldingsfristen for deltagelse i selve acceleratorprogrammet er den 1. marts 2017 via www.kystognatur.nemtilmeld.dk

Udvikling med 1:1-rådgivning

Acceleratorforløbet veksler mellem 1:1-rådgivning og workshops for på bedst mulig vis at understøtte campingpladserne i vækstprocessen. Den individuelle rådgivning er helt afgørende og varetages af konsulenter, der er specialiseret i forretningsudvikling. Det skal blandt andet være med til at styrke forankringen af campingpladsens vækstproces.

At få skabt en god dialog mellem campingplads og kommunale myndigheder er ligeledes en vigtig del af forløbet, da de er væsentlige ressourcer for hinanden. Campingpladserne kan være centrale aktører i udviklingen af en turismedestination, men har brug for kommunens opbakning for at kunne realisere potentialet.

Foreløbigt udbydes CampVækst blandt andet i  Syddanmark i samarbejde med Destination Sønderjylland og Destination Fyn Klyngen. De vil være lokale tovholdere for campingpladserne i deres kommuner og ligeledes give sparring i forhold til at få realiseret forretningsideerne.

Kontakt forretningsudvikler Anne-Mette Sørensen, Destination Fyn Klyngen

Hent acceleratorprogrammer her:

Læs mere om samme emne