Odense Robotics

I Odense Robotics samler vi en række indsatser, som skal styrke den unikke klynge af robot og automationsvirksomheder omkring Odense.

Odense Robotics er den samlende betegnelse for det højteknologiske ’økosystem’, bestående af robot- og automationsvirksomheder, underleverandører, uddannelse og forskning, investorkapital og offentlige aktører - i og omkring Odense. Temaet bag Odense Robotics arbejder for at udvikle byens robotmiljø, løse en række fælles forretnings- og rekrutteringsudfordringer og markedsføre byens styrkepositioner inden for robotområdet.

 • Der er flere end 80 virksomheder og 2200 medarbejdere inden for robot- og automationsbranchen i Odense

 • Flere end 30 aktører arbejder med forskning og udvikling

 • Der findes mere en 30 uddannelsesretninger med relation til robotteknologi i Odense

Odense Robotics er understøttet af offentlige midler til erhvervsudvikling og har til formål at for at fremme vækst og rekruttering af arbejdskraft ved at:

 • Skabe strategisk markedsindsigt i form af viden, analyser og undersøgelser om markedet og virksomhedernes forretningsmodeller og strategi.

 • Være katalysator for forretningsudvikling og samarbejde på tværs af virksomheder og økosystem.

 • Medvirke til at løse rekrutteringsudfordringer, som robot- og automationsvirksomhederne oplever.

 • Tiltrække investorkapital og internationale virksomheder med værdi for økosystemet.

 • Understøtte robo-startups gennem etableringen af Odense Robotics Start Up Hub

 • Synliggøre Odense Robotics som ‘frontier for robotics technologies’ inden for robot-startups, coworking robots og fødevare automation.

Stærke rødder
Odenses robotmiljø bygger på en stolt robottradition, der begyndte for 25 år siden da Odense Stålskibsværft (Lindø) ønskede at få maskiner til at udføre komplicerede svejseopgaver og indledte samarbejde med Odense Universitet. Det førte siden til oprettelsen af Mærsk McKinney Møller Instituttet for robotteknologi på SDU og Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

Organisering og finansiering
Odense Kommune arbejder målrettet for at tiltrække nye virksomheder og investeringskapital til byen. Indsatsen - Invest in Odense - er målrettet virksomheder inden for robotteknologi-området. Odense Robotics er det ene af de tre fokusområder. Herudover gælder det droneteknologi (UAS Denmark) og velfærdsteknologi (Odense Health), hvor Odense også har nationale styrkepositioner. 

 • Indsatsen bag Odense Robotics er finansieret af Udvikling Fyn og Odense Kommune og er organisatorisk forankret i Udvikling Fyn.

 • Udvikling Fyn er den fælles erhvervs- og turismeindsats for de fem største fynske kommuner (Odense, Svendborg, Nyborg, Faaborg Midtfyn og Assens), repræsenterende 80% af de fynske borgere.

Læs mere om samme emne