Sport Event Fyn

Arbejdet med sportevents på Fyn er ikke et nyt forretningsområde, idet det beror på over 10 års erfaring via den tidligere selvejende institution Sport Event Fyn, der siden 2012 har været en del af Udvikling Fyn. Der arbejdes med at tiltrække, planlægge og afvikle større nationale og internationale sportevents på Fyn for at skabe omsætning, give fynboerne oplevelser og sætte Fyn på landkortet. Alle fynske kommuner, med undtagelse af Ærø og Langeland, er en del af samarbejdet.

Indsatsen på sportevent-området i Sport Event Fyn har et stærkt strategisk fokus fremover.
Der fokuseres derfor på få og store indsatser, frem for mange og små, fordi erfaringen viser, at de alt andet lige sikrer en større omsætning og øget mulighed for branding og markedsføring.
Derudover fokuserer Sport Event Fyn også på de områder, hvor Fyn står stærkt på sport-eventområdet eller hvor potentialet findes.

En række områder er styrkepositioner, fordi Fyn allerede har en eller flere stærke events; andre er styrkepositioner, fordi Fyn her har særligt gode forudsætninger og potentialer – herunder: hestesport - gymnastik og spring - sejlsport - sportsdiscipliner med personlige udfordringer (maraton, cykling, triatlon m.m..)

Dog skal der også være plads til højtprofilerede events, f.eks. inden for de store sportsgrene: badminton - håndbold – ishockey.

Ydermere har Sport Event Fyn i tiltrækningen og udviklingen af sportevents mere fokus på blivende, fynske styrkepositioner, så sportevents i højere grad bruges til at aktivere udviklingspotentialerne i det fynske erhvervsliv og skabe varige effekter, der understøtter de øvrige igangsatte udviklingsindsatser. 

I 2014 lykkedes det f.eks. med at koble erhvervslivet sammen med en sportevent, idet den kinesiske ambassadør kom til Odense for at overvære Yonex Denmark Open turneringen i badminton. Inden kampene fik ambassadøren også lejlighed til at høre om og se på produkter inden for to områder, hvor Fyn står særligt stærkt og hvor Kina har erhvervsmæssige interesser og udfordringer (food og cleantech).

Visionen er at Fyn skal være førende i Danmark og have international klasse inden for de udvalgte styrkepositioner på sportevent-området.

Sport Event Fyn skal dog også tiltrække attraktive events og sikre grundlag for udvikling af nye events med henblik på at alle indsatserne skaber de ønskede effekter om:

Øget omsætning og indtjening
Øget beskæftigelse 
Øget positiv synlighed i omverdenen
Øget stolthed blandt fynboerne

Sport Event Fyn er kort fortalt Fyns redskab for den samlede
fynske eventindsats ved at sikre tiltrækning eller udvikling af sportevents, som kan være med til at indfri såvel den overordnede strategi for området, og/eller som det kræver finansiering og/eller specialiserede, faglige kompetencer at realisere.

Sport Event Fyns kernekompetencer er opsummeret:
* Tiltrækning og udvikling
* Aktivering og markedsføring 
* Koordinering og rådgivning
* Evaluering og analyse