Forretningsudvikling

Selv om eksisterende og velkendte sportevents er en stor og afgørende del af Sport Event Fyns eventportefølje, er det imidlertid ikke det eneste, der er afgørende; Sport Event Fyn søger hele tiden efter nye produkter, nye markeder og omgivelsesbaserede motiver, som kan styrke eventporteføljen.

For at Sport Event Fyn kan blive ved med at tiltrække store nationale og internationale events til Fyn, fokuserer vi på at have en eventportefølje med både gamle og nye events, da vi har erfaring med, at denne kombination skaber en stærk eventportefølje med stor tiltrækningskraft. Vi arbejder i den forbindelse ud fra tre perspektiver, som består af: nye produkter, nye markeder og omgivelsesbaserede motiver.

De nye produkter indebærer nye typer af sportevents, der ikke ligner de eksisterende og kendte events som fx EM og VM i de gængse sportsgrene. Et eksempel på en ny type af event ses bl.a. i forbindelse med Multisport Festivalen 2018. Men for at disse nye produkter bemærkes, kan de med fordel indgå på nye markeder, der skaber opmærksomhed om eventen, og ikke mindst understøtter de særlig fynske styrkepositioner. Et eksempel på dette ses bl.a. i forbindelse med badmintonturneringen Yonex Denmark Open, som bliver bindeled for erhvervsaktivering, eksponering og forretningsrelationer inden for bl.a. food og cleantech. Sidst men ikke mindst arbejder Sport Event Fyn med sportevents i relation til omgivelsesbaserede motiver med det formål, at events skal skabe merværdi til værtsbyen og Fyn; en merværdi som gerne skulle komme til syne i form af bl.a. et godt omdømme, synlighed, værditilvækst og beskæftigelse.